Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

Geen omschrijving gevonden.

AKK Consultancy B.V.

Onze aanpak

Een kosteloos oriënterend gesprek

Wij komen graag voor een gesprek bij u op bezoek om samen met u de probleempunten vast te stellen.
Ook vinden wij het belangrijk dat er een klik is en de wil tot het maken van aanpassingen.
Mocht die klik er over en weer niet zijn dan zullen wij van de opdracht afzien.
Wij werken resultaatgericht, niet omzetgericht.

Plan van aanpak

Een concrete, duidelijke inventarisatie van de probleempunten wordt opgesteld, waarna uitwerking volgt in de vorm van een stappenplan volgens een realistisch tijdschema.
Na opdrachtverstrekking wordt een overeenkomst van de opdracht gemaakt.

Rapportages

Aktiepunten en ontwikkelingen worden vastgelegd: de ondernemer krijgt periodiek overzichten van de reeds gedane en nog te verrichten handelingen.
In de overeenkomst van opdracht kunnen daarnaast aanvullende afspraken gemaakt worden; dit om het voor de ondernemer transparant en controleerbaar te maken.

Afronding en evaluatie

In een eindgesprek wordt er teruggekeken op het complete proces en vindt een evaluatie plaats.